Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2019 Ősz

  • Mérnöki, műszakiInformatikaiPénzügy, Számvitel, LogisztikaTovábbi
  • Szakmai gyakorlat0-1 év tapasztalatot igénylő1-3 év tapasztalatot igénylő3-5 év tapasztalatot igénylő5 évnél több tapasztalatot igénylő
  • MagyarAngolNémetFranciaOrosz

Mivel foglalkozunk?

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó kormányhivatal. Az SZTNH fő feladataként a különféle iparjogvédelmi oltalmi formákhoz kapcsolódó hatósági tevékenységekért felel. Végzi a szerzői és szomszédos jogok közös kezelését végző szervezetek nyilvántartásával és felügyeletével járó, valamint a K+F minősítésével összefüggő hatósági feladatokat és működteti a Hamisítás Elleni Nemzetközi Testületet.

Hol dolgozunk?

Cím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
(Nagyon jó tömegközlekedés: 4-es metró II. János Pál pápa téri megállójával szemben)

Kiválasztási folyamatunk

A pályázatok a kozigallas.hu oldalon, valamint a hivatal honlapján minden esetben megjelennek, alapesetben 30 nap a megjelenés időtartama és további 30 nap az elbírálás időtartama. A pályázók minden esetben értesítést kapnak a pályázati eljárás eredményéről.

Kiválasztási folyamatunk

A pályázati eljárások kétkörösek. Vezetői és egyes munkakörök esetén a kiválasztási folyamat ettől eltérhet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz
- legfeljebb 1 oldal terjedelmű motivációs levél
- iskolai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata
- nyilatkozat arról, hogy jelenleg erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, vagy nyilatkozat arról, hogy nem áll büntetőeljárás és olyan    foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik
- meghatározott munkakörök esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettség

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben pályázatot benyújtók kerülnek behívásra és személyes elbeszélgetésre (átalában 2 körös). Ha a határidőben benyújtott, a formai és tartalmi követelményeknek egyaránt megfelelő pályázatok száma a tíz darabot meghaladja, a Hivatal valamennyi benyújtott pályázati anyagot vizsgálva meghatározza annak a legalább tíz pályázónak a személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre behív.
A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázattal összefüggő adatkezelés:

A Hivatal a pályázat elbírálása során a megadott személyes adatokat a Kttv. 45.§ (5) bekezdésben foglalt ideig kezeli. A pályázat lezárásakor a pályázatokok megsemmisítésre kerülnek. A benyújtott anyagokat a pályázatok elbírálásában és feldolgozásában résztvevő személyek kezelik. Az adatkezelés célja a pályázatok elbírálása és a nyertes pályázóval jogviszony létesítése. A pályázót az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések vonatkozásában a 2011. évi CXII. törvény 14.§ - 22.§ és 52.§ szerinti jogok illetik meg.

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.