Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A HVG Állásbörze, Országos Képzési és Karriernapok lebonyolítója, a Frissdiplomás Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33. D.2.10., telephely: 1037 Budapest, Montevideo u. 14. III. em., cégjegyzékszám: 01-09-872621, a továbbiakban Frissdiplomás Kft.) garantálja, hogy a vele kapcsolatba kerülő álláskeresők, a rendezvényein megjelenő látogatók és honlapjait használó felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
  • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
  • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatkezelés célja

A hvgallasborze.hu, jobline.hu és frissdiplomas.hu rendszerbe regisztrált Felhasználók számára állás- és szakmai gyakorlati lehetőségek, valamint elhelyezkedésüket, karrierépítésüket támogató programok és rendezvények ajánlása elsősorban, de nem kizárólag e-mail-en, a jobline.hu rendszerében felhasználói profil létrehozása, valamint Felhasználói hozzájárulás esetén reklámajánlatok küldése.

Általános adatkezelési elvek

A hvgallasborze.hu oldalon az online regisztrációs lapon megadott, vagy pedig a HVG Állásbörze, Országos Képzési és Karriernapok helyszínén (SYMA Rendezvényközpont, – 1146 Budapest, Dózsa György út 1.) regisztrációs lapon eljuttatott adatokat kizárólag a Frissdiplomás Kft. és a HVG Kiadó Zrt. munkatársai kezelik.

A Felhasználók általi adatszolgáltatás online és helyszíni regisztrációs lapon történt jelentkezés esetében is önkéntes, az adatkezelés céljának ismeretében történik.

Regisztrációs adatai alapján a Felhasználó adatairól egyedi azonosítóval ellátott álláskeresői profil készül. A Felhasználó hozzájárulásával a profiljában tárolt adataihoz a HVG Állásbörze azon kiállító partnerei, akik számára ezt a Felhasználó engedélyezte, korlátlanul hozzáférhetnek. A beleegyezést a rendezvény helyszínén a Felhasználó egyedi azonosítójának a kiállító részére történő megadásával teheti meg.

A Frissdiplomás Kft. kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a Felhasználók által választott szolgáltatás céljából, a Felhasználók hozzájárulásának megfelelően használja.

A megadott személyes és egyéb adatok, valamint az igényelt szolgáltatások bármikor módosíthatók, külön-külön és egyben is törölhetők, a kért szolgáltatások felfüggeszthetők és visszamondhatók.

A Frissdiplomás Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy adatbázisa, annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá Felhasználói személyes adataihoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni.

A Felhasználó személyes adataira vonatkozó bármely kérdés, kérés vagy panasz megválaszolása írásban, a Felhasználó által megadott postacímre vagy e-mail-címre történik. Bármely más kérdésre (pl. szolgáltatásaink igénybevételéről, annak menetéről, feltételeiről, technikai jellegű problémák megoldásáról) e-mail-en, telefonon vagy személyesen is adunk felvilágosítást.

A Frissdiplomás Kft. vállalja, hogy az új, Felhasználói érdekeit szolgáló tevékenysége, szolgáltatása népszerűsítése érdekében legfeljebb egy tájékozató levelet küld Felhasználói számára, akiknek felajánlja a lehetőséget az új szolgáltatás igénybevételére.

A Frissdiplomás Kft. fenntartja magának a jogot, hogy Felhasználóitól, ügyfeleitől és látogatóitól gyűjtött személyes adatnak nem minősülő statisztikai adatokat az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozza. A Frissdiplomás Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa nyilvánosságra hozott adatok ne legyenek alkalmasak az adatot szolgáltató Felhasználók azonosítására.

A jobline.hu és a frissdiplomas.hu rendszert használó partnereinkkel kötött szerződések, együttműködési megállapodások nagy hangsúlyt fektetnek az adatvédelmi jogszabályok mindkét fél általi maradéktalan betartására. Partnereink kötelezettséget vállaltak a honlapunkon keresztül elérhető, illetve a portál segítségével jelentkezők adatainak jogszabályszerű kezelésére.

A Frissdiplomás Kft. fenntartja magának a jogot, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa.

Minden egyes, általunk kezelt adatra érvényes a jelen adatvédelmi nyilatkozat.

Regisztrált Felhasználóinkról nyilvántartott adatok

A regisztráció során kötelező kitölteni a regisztrációs lapon kötelezőként megjelölt személyes adatokat.

A Frissdiplomás Kft. kötelezi magát, hogy a regisztráció során megadott adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe.

A Frissdiplomás Kft. nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy bármely Felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul töröljük. A Frissdiplomás Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat elhelyező felhasználó regisztrációját is törölje.

Kiállítói adatok

A kiállítói listában és az egyes kiállítói oldalakon feltüntetett elérhetőségek a jelentkezőkkel folyó kommunikációt szolgálják, kizárólag HR és karrier célú megkeresésre használhatóak. Üzleti ajánlat és megkeresés céljából az elérhetőségek használata tilos.

Mozgó- és állóképek készítése, illetve azoknak a felhasználása

Felhívjuk tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a rendezvényen mozgó- és állóképfelvételek készülnek. A rendezvény helyszínére kilátogató Felhasználóink a rendezvényre való belépéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy az esetlegesen róluk készült fotók nyilvánosságra kerüljenek, azokat a szervezők a rendezvény honlapján, közösségi média felületeiken, tájékoztatóikban és hirdetéseikben, valamint a rendezvényt bemutató egyéb felületeken felhasználják.

 

Adatvédelmi nyilatkozat letöltése